מכון בר/מצוהגם תפילין ומזוזות שהיו כשרות בעת רכישתן, עלולות להיפסל במשך הזמן מסיבות שונות. לכן חשוב למסרן מידי פעם לבדיקה אצל סופר סת"ם מוסמך. מן הדין יש לבדוק את התפילין והמזוזות פעמיים בשבע שנים,  אולם נהוג, לבדקם אחת לשנה. הזמן הראוי לכך הוא בחודש אלול, אך בכל עת ניתן לבדקן. 

בית-חב"ד מעסיק סופר סת"ם מומחה אשר יבדוק את התפילין והמזוזות שלכם. במידת הצורך ניתן לרכוש באמצעותנו תפילין ומזוזות חדשים ומהודרים. 

 


מומלץ למסור את התפילין או את המזוזות לבדיקה, ישירות לבית חב"ד ב זמני הפתיחהאנו נטלפן אליכם תוך מספר ימים, מיד בתום הבדיקה. 

לפרטים נוספים, פנה אל הרב ליאור מנור

phone.jpeg 0544976831

   meitavmasoretnaharia@gmail.com mail.jpeg